Informacje ogólne

Każdy projekt szkoleniowy obejmuje:

 • Przeprowadzenie wykładów interaktywnych, warsztatów lub ćwiczeń szkoleniowych. Odpowiednia forma oferowanych szkoleń pozwala efektywnie przekazać obszerny zakres tematyczny.
 • Konsultacje w trakcie szkolenia. Przed szkoleniem każdorazowo Jednostka Zamawiającego ma możliwość specjalistycznych konsultacji. W trakcie warsztatów konsultanci/trenerzy na bieżąco udzielają wyjaśnień oraz odpowiadają na pytania uczestników.
 • Obsługę poszkoleniową. Po szkoleniu organizator zapewnia pomoc podczas dalszego procesu kształcenia. Każda jednostka ma możliwość konsultacji poszkoleniowych z omawianego tematu.
 • Certyfikacje uczestników. Każdy uczestnik po szkoleniu otrzymuje certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.
 • Catering. W trakcie szkolenia organizator zapewnia catering.
 • Kompleksowe materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe każdorazowo opracowywane są pod potrzeby Zamawiającego. Pozwalają one kompleksowo podejść do procesu kształcenia.

 

Co nas wyróżnia?

 • Obsługa naszych Klientów nie ogranicza się tylko do wykonania usługi. Uczestnicy szkoleń mogą zwrócić się do nas z pytaniami poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie w każdym momencie - również kilka tygodni po zajęciach.
 • Programy szkoleń są tworzone pod potrzeby konkretnych instytucji zlecających nam szkolenie swych pracowników.
 • Harmonogram szkoleń „otwartych” jest sporządzany w oparciu o sugestie zgłaszane przez potencjalnych uczestników. Zajęcia prowadzone są z życiem metod interaktywnych, przy uwzględnieniu specyfiki uczenia się dorosłych.
 • Doświadczenie i wysoki stopień znajomości tematu to rygorystyczne wymogi, które stawiamy naszym trenerom i wykładowcom. Nasi trenerzy to nie tylko doświadczeni dydaktycy omawianego tematu, ale przede wszystkim praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu uczestnicy odnoszą wymierne korzyści, a zdobyta wiedza może stać się przydatna w codziennej pracy.
 • Po każdym szkoleniu uczestnicy proszeni są o wypełnienie arkuszy ocen. Stanowią one informację zwrotną o stopniu realizacji celów szkoleniowych. Oceniana jest między innymi: przydatność wiedzy zdobytej dzięki szkoleniu, umiejętności komunikacyjne trenera, skuteczność stosowanych metod dydaktycznych. Arkusze ocen pozwalają nam na podwyższanie jakości świadczonych usług i są cennym narzędziem.
Projektowanie stron internetowych Master-NET | 83558 odwiedzin